Hajdenjaki u Podravini
Lindo u Dubrovniku

+43 (680) 215 03 97

info@hajdenjaki.at

7452 Dolnja Pulja

Glavna ulica 3

Austria

Povijest folklorne grupe od utemeljenja 1977. ljeta ča do danas.
Za tance, publikacije i nosače zvuka su priredjene posebne stranica.

Hajdenjaki pred željezanskim dvorcem 2023. (c) Zorica Toth

Osnivanje:

Folklorna grupa HAJDENJAKI se je osnovala 1977. ljeta od Jelke Perušić sa sjedišćem u Dolnjoj Pulji (A). Člani društva su iz okolišnih sel Sridnjega Gradišća. I tako je bilo već od 300 mladih ljudi aktivno u ovom društvu.

Ime:

HAJDENJAKI je nadimak za Dolnjopuljance, ki su rado i čuda jili hajdene gubonce. Hajda je jedna vrst žita (Buchweizen).

Glavni cilj:

Glavni cilj Hajdenjakov je, da se mladi ljudi sastaju, razgovaraju po hrvatsku, nauču cijeniti hrvatske lipe jačke, tance i običaje i to dalje nosu u svoja sela i društva u ki živu.

Odbor:

Pri generalnoj sjednici 26.11.2023. se je odibrao slijedeći krug peljačktva:

  • predsjednica: Marica Zvonarić
  • potpredsjedniki: Anna-Maria Zvonarić, Petar Štimaković
  • tajnica: Eva Mayer
  • blagajnica: Katja Domšić
  • peljačica tancošev: Jana Gregorić
  • peljač muzike: Kristijan Karall
  • peljačica naraštaja: Marica Zvonarić

Na hrvatskom balu u Kisegu 2024. (c) Michael Foster

Naraštaj:

Prilikom 30. obljetnice društva 2007. ljeta se je oblikovala naša dičja grupa. Dica su va starosti od 6 do 12 ljet. Ova grupa ka je još jednoč podiljena po starosti u manje grupe postoji samo od plesačev. Oni tancaju uz pratnju hajdenjakčkih tamburašev.

Putovanja, turneji:

U toku postojanja su išli HAJDENJAKI na turneje po cijeloj Europi. Imali su nastupe u svi savezni zemlja Austrije, u Nimškoj, Ugarskoj, Slovačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Irskoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Nizozemskoj, Švedskoj, Poljskoj, Italiji, Finskoj, Marokou i nekoliko puta u Hrvatskoj. Sudjelivali su na veliki folklorni festivali i na medjunarodni sastanki.

Hajdenjaki u Marakešu 2022. (c) Verena Hirschler