Hajdenjaki u Podravini
Lindo u Dubrovniku

+43 (680) 215 03 97

info@hajdenjaki.at

7452 Dolnja Pulja

Glavna ulica 3

Austria

Hajdenjaki su u svojoj 35. ljetnoj povijesti izdali nekoliko nosačev zvuka. Zvaana toga je ovde i prilika, poslušati nekoliko snimkov.

DVD - Med dolinjimi

DVD se je snimao uživo, prilikom svečevanja 30 ljet Hajdenjaki i je jedinstven u tom, da su se prikazali tanci i jačke samo iz Sridnjega Gradišća.
Sadržaj DVD-a:

 • Prebudite se va srcu
 • Nasred sela s kamena klupčica
 • Puljansko kolo
 • Prhatanje tvoga rupca
 • Pustanski sudac sam ja
 • L(j)esa je otprta
 • Divojačko kolo
 • Panonski spleti
 • Ginzler
 • Seoski kiritof
 • Čardaš
 • Na visokom boru
 • Borištofsko kolo
 • Rasti mi nek rozmarin
 • Vince črljeno
 • Retrospektiva

cijena: 15,—

CD - staro novo

S našom kompaktnom pločom smo išli novi put. Materijal iz starih snimkov smo predjelali i snimili te jacke s novimi aranžmani.
Sadržaj CD-a:

 • Junak jaše
 • Prošal sam si junak u Šopron
 • Ja sam junak
 • Literska flošica
 • Sijem žito i pšenicu
 • Ej Šušako
 • Kad sam ja šao od rožice
 • Ginzler
 • Otvorite vrata
 • Konja ću si usedlati
 • Rajranje: Tri ribari ribe lovu / Ptica sidi na topoli
 • Mila moja

cijena: 10,—

MC/CD - Hrvatske jačke iz Gradišća II

1986. ljeta su Hajdenjaki snimili zadnju kazetu. Štefan Zvonarić i Rudi Kustrić su jačili kot gosti a Robert Šerić je na čelou pojačao tamburaški sastav. MC se je snimio u Zagrebu.
Jačke na MC-u:

 • Čardaš
 • Rozmarija raste
 • Išal mi je Ive
 • Pustanski sudac sam ja
 • Lesa je otprta
 • Snitljiva pšenica
 • Potribno je da se ženim
 • Mila moja vino toči
 • Kad sam ja bil mali dičak
 • Po dolinskoj ulici
 • Curi tiha godinica
 • Žute čižme
 • Rasti mi nek rozmarin
 • Prhatanje tvoga rupca
 • Snoć kad sam bil seli

cijena 5,—

MC/CD - Hrvatske jačke iz Gradišća I

Prva nosač zvuka su snimili Hajdenjaki 1982. ljeta. Na njem nisu samo gradišćanske narodne jačke nego i jačke iz bivše Jugoslavije kot na primjer dva drmeši.
Sadržaj MC-a:

 • Zdravi bili
 • Zvana Dolnje Pulje
 • Okolo Ivanjca
 • Turopolski drmeš
 • Anadolka
 • Kad sam ja s brižića
 • Puljanci smo
 • Kurizalok
 • Oj jesenske
 • Sve ptičice
 • Plovi barko
 • Ki pije vince
 • Podravski drmeš

cijena 5,—

MC/CD - dičinje jačke iz gradišća

U novembru 1982. ljeta su Hajdenjaki izdali jedan od prvih nosačev zvuka u Gradišću s dičinjimi jačkami. S tim su nudili i najmladjoj publiki njeve jačke.
Sadržaj MC-a:

 • Mi smo si družice
 • Puž pusti roge van
 • Puž po Dunaji
 • Bijeli leptir (metulji)
 • Mužikaš
 • Tancaj črni kos
 • Majka Mari kose plela
 • Maleni Hrvati
 • Mala Anica
 • Marica rožica
 • Gdo mi moje guske krade
 • Igram kolo veselo
 • Mlada Gradišćanka
 • Sova sidi na panji

cijena 5,—