Hajdenjaki u Podravini
Lindo u Dubrovniku

+43 (664) 171 68 40

info@hajdenjaki.at

7452 Dolnja Pulja

Glavna ulica 3

Austria

Hajdenjaki u zadnji ljeti sastavljaju zidni kalendar za cijelo ljeto s različnimi folklornimi i seoskimi motivi. Uzato se je objavila i dolnjopuljanska pjesmarica kot i različne brošire.

Za male i velike

Osnivanjem Malih Hajdenjakov je društvo okrenulo sve veću pažnju na dičje jačke. Tom prilikom je izašla pjesmarica Za male i velike, ka sadržava već od 50 jačak, brojne zbrajačice, igre za dicu i opis običajev. Knjiga, ka ima već od 100 stranic se je izdala 2015. ljeta, 2023. ljeta je slijedio aktualizirani reprint.

cijena: 11,—.

Kalendar 2004-2021

Hajdenjaki su nekoliko ljet priredili zidni kalendar, ki je imao svako ljeto drugo težišće.

 • 2021: Hajdenjaki i nošnje
 • 2015: Hajdenjaki
 • 2014: Naša sela
 • 2013: Mali Hajdenjaki
 • 2012: Dolnja Pulja i "pujanske" jačke
 • 2011: ... s Hajdenjaki kroz ljeto ...
 • 2010: Hajdenjaki on tour
 • 2009: Svakidanji život
 • 2008: 30 ljet Hajdenjaki
 • 2007: Med dolinjimi II - Narodne nošnje sridnjega Gradišća
 • 2006: Med dolinjimi I - Narodne nošnje sridnjega Gradišća
 • 2005: Hajdenjaki
 • 2004: Hajdenjaki

Nekoliko izdanj kalendarov još postoji, jedan kusić stoji 7,—.

Pujanske jačke

U prvom dijelu knjige je 50 jačkov s notami i teksti, ke su nam stari ljudi iz Dolnje Pulje jačili, a u drugom dijelu smo prikazali sva dolnjopuljanska društva, ka imaju posla s muzikom i tancom, a isto tako i Dolnjopuljance, ki se bavu muzikom i tancom.
Knjiga ima 104 stranice i je u tvrdi korica. Izdala se je 2010. ljeta u Dolnjoj Pulji.

cijena: 20,—

Hajdenjaki 1977.-2007.

Prilikom 30. obljetnice postojanja Hajdenjakov je izašla brošira o folklornoj grupi. Brošira je trojezična (hrvatski, nimški, engleski) i sadržava kratku povijest grupe, informacije o nošnji i tanci, popis članov i turnejov kot i publikacijov Hajdenajkov.
Brošira ima 36 stranic i je u meki korica. Izašla je 2007. ljeta.

cijena: 4,—