Hajdenjaki u Podravini
Lindo u Dubrovniku

+43 (680) 215 03 97

info@hajdenjaki.at

7452 Dolnja Pulja

Glavna ulica 3

Austria

Mali Hajdenjaki i partnerska grupa iz Koprivnice 2023.

Mali Hajdenjaki

Gdo? dica od 6-12 ljet
Kada? subotom svaki drugi tajedan
Kade? u općinskoj dvorani ognjobranskoga stana u Dolnjoj Pulji

Vježbat ćemo se s dicom folklorne tance i jačke.

Javi nam se na info@hajdenjaki.at

Za mladinu i odrašćene

Ako kaniš u tamburašku ili tancošku grupu Hajdenjakov, onda nam se javi na Facebook, Instagram ili e-mail: info@hajdenjaki.at

Pred nastupom 100 ljet Tambura u Gradišću 2023. (c) Zorica Toth