Hajdenjaki u Podravini
Lindo u Dubrovniku

+43 (680) 215 03 97

info@hajdenjaki.at

7452 Dolnja Pulja

Glavna ulica 3

Austria

Pregled tancov iz Hrvatske. Zvana toga tancaju Hajdenjaki još » tance iz Gradišća.

Žene u ražanskoj nošnji prilikom slikanja za kalendar

Slavonija

U ovoj koreografiji se prikažuju slavonski običaji iz okolice Ðakova. Divojke i junaki su se postavili po djelu ili po sv. maši u kolo i zaplesali različne varijante drmeša i drugih plesov uz tradicijonalni instrumenat tamburicu.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Andi Kocsis
 • premijera: 1978.

Banat

Improvizacija i šikanost – to je potribno za banatske plesove. Mladi i raspušćani ditići si moraju dokazati gdo je najbolji plesač u selu, a to pokušava svaki na svoj način: prik driveni vilov, pri plesanju oko noža ili s flošom na glavi.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Toni Perušić
 • premijera: 1979.

Lika

Na putu od Velebita doli prema Jadranskom morju se nalazi Lika. U toj krajini se tanca uglavnom tvrdo, a mužiku davaju koraki i tambura samica. Najbolji plesač u selu je obično “kolovodja”, ki daje pri tancu komande za korake.

 • koreografija: Mladen Januš
 • aranžman: Mladen Januš
 • premijera: 1980.

Ražanac

Na obali Jadranskoga morja, u okolici Zadra, leži malo seloRažanac. Kolo se pleše bez muzikalne pratnje, ali pjesme su važan dio plesa. Veli se, da ako divojka zna dobro stupati pri tancu, da onda zna i dobro djelati na kršovitom polju, a onda je i sposobna za udaju. Nošnja je jako jednostavna.

 • koreografija: Marin Berlaković, Ivan Rončević
 • premijera: 2004.

Podravina

Podravina je pokrajina uz Dravu i madjarsku granicu blizu gradica Koprivnice. Podravske jacke su pune melanholije, a plesi - uglavnom čardaši i drmeš – puni “papra”.

 • koreografija: Vlado Salopek
 • aranžman: Andi Kocsis, Toni Perušić
 • premijera: 1982.

Medjimure

Medjimurje se nalazi u okolici Varaždina izmed rijeke Drave i rijeke Mure. To je kraj, ki je u prošlosti bio izvan velikih putev i zbog toga stoljeća dugo siromašan. Iz toga razloga je i Medjimurska nošnja jako skromna. Bez obzira na to su Medjimurci bili uvijek jako gizdavi na svoje plese i pjesme, u ki se čuje madjarski uticaj.

 • koreografija: Vlado Salopek
 • aranžman: Toni Perušić
 • premijera: 1986.

Zagorje

Od starih žetvenih ritualov je najvažniji ples u kom se žnjačice zahvalu gospodarom. Jedan od najvažnijih plesov Hrvatskog Zagorja je drmeš, a obično su ga tancali u četvorka i jako brzo. Ajnzerica i Oberštajer su plesi, ki imaju jur alpske elemente.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Toni Perušić, Božo Potočnik
 • premijera: 1997.